باوان کلهر

شرکت کشت وصنعت و دامپروری باوان کلهر برای توسعه فعالیت‌های دامپروی، کشاورزی و امور مرتبط با آن‌ تاسیس شده است. در حال حاضر دارای انبار خوراک مواد اولیه و سالن‌های متعدد پرورش گاو شیری و غیر شیری، نر پرواری، گوساله دانی، ذخیره سیلو ذرت و بیش از ۲۵۰۰ راس گاو شیری و غیر شیری برای تولید شیر خام صنعتی و پرورش گوساله گوشتی پرواری می‌باشد. با تکیه بر پتانسیل بیش از ۷۵۰ هکتار زمین کشاورزی، فعالیت‌های شرکت در منطقه رو به ارتقا و توسعه است.
 

1399

تاسیس

250

پرسنل

خدمات

b2
تولید شیر خام صنعتی
این واحد با ۸ سالن پرورش گاو شیری، مجهز به دستگاه‌های پیشرفته شیر دوشی Westfalia Metatron و تامین‌کننده شیر خام صنعتی برای شرکت‌های معتبر داخلی است.
پرورش گوساله گوشتی پرواری
این واحد دارای ۸ سالن گاو غیر شیری،۳ سالن نر پرواری و ۱ سالن گوساله دانی بوده و با توجه به پتانسیل موجود در حال افزایش ظرفیت و تجهیزات می‌باشد.

ارتباط با شرکت

کرمانشاه، شهرستان گیلان غرب، بخش گواور، کیلومتر ۷ جاده باسکله